Tuotteiden jäljitettävyys

Purevan lasermerkintäjärjestelmän ansiosta täytämme EN 12413 ja 13473 vaatimukset katkaisu-, hioma- ja lamellilaikkojen jäljitettävyydestä.

Merkintä sisältää 3 vuoden käyttöiän päättymisajankohdan sekä valmistusajankohdan kertovan numerosarjan.

Esim. 14080702
14 = vuosi 2014
08 = kuukausi
07 = päivä
02 = kyseisen päivän valmistuseränumero

Tämän numerosarjan avulla kiinnitämme ko. tuotteen valmistusprosessiimme.

Pystymme jäljittämään

  • raaka-aineet ja niiden eränumerot
  • suoritetut vastaanottotarkastukset
  • eri työvaiheiden tekijät
  • valmistuspäivän olosuhteet
  • suoritetut laadunvalvontatestit