INOX vaatimukset

INOX –määritelmä:

Termi INOX on lyhenne sanasta inoxidize, joka voidaan kääntää muotoon ”ei hapettava”. Laikanvalmistuksessa tämä tarkoittaa raudan (Fe), rikin (S) ja kloorin (Cl) puuttumista.

PUREVAN VALMISTAMAT INOX-TUOTTEET

Purevan valmistamissa inox– katkaisu– ja hiomalaikoissa raudan, rikin ja kloorin pitoisuudet ovat alle 0,1%.

Purevan valmistamien lamellilaikkojen rauta– ja klooripitoisuudet ovat alle 1,0 %, rikin pitoisuus on alle 0,5 %.

Pureva on teettänyt tutkimuksen inox –tuotteistaan, ja toimittaa tarvittaessa analyysitodistuksen asiakkailleen.

Asiakas voi turvallisesti käyttää Purevan inox-tuotteita esimerkiksi erityistä puhtautta vaativissa voimala–, elintarvike– ja säiliökohteissa ilman korroosiopelkoa.